Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2022

KIẾN THỨC CƠ BẢN về đơn vị tính của da thuộc, Pia là gì – SF là gì?

Pia da la gì

CHIA SẺ KIẾN THỨC CƠ BẢN vê đơn vị tính hay đơn vị đo của da thuộc, 1.PIA HAY SF Mình nhận được rất nhiều câu hỏi của khách hàng về vấn đề đơn vị đo da: PIA Khi lần đầu tiếp cận với da, Mình cũng như các bạn đều có thắc mắc pia […]