Lưu trữ thẻ: da thuộc là gì

Da thuộc là gì – Cách thuộc da thật

da-thuoc-la-gi

Da thuộc là gì – Cách thuộc da thật Da thuộc là gì? MỘT BÀI HỌC VỀ DA: Khi Blue và tôi đầu tiên quyết định làm thêm túi, quý ông già cả của gia đình, Don David, đã bảo tôi đi chợ da và chọn một số da để làm vài cái túi. Tôi […]